Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Dydaktyka

Chemia fizyczna

Program kształcenia

 

TEMATYKA SEMINARIÓW RACHUNKOWYCH Z CHEMII FIZYCZNEJ DLA STUDENTÓW I  ROKU OML W II SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

1. Właściwości gazów - prof. dr hab. M. Chrzanowska
2. Właściwości cieczy - dr  A. Czyrski
3. Termodynamika - dr M. Romański
4. Koloidy i zjawiska powierzchniowe - dr K. Kosicka
5. Równowagi jonowe, pH środowiska i jego wpływ na wchłanianie leków - prof. dr hab. F. Główka
6. Elektroliza, przewodnictwo i liczby przenoszenia - prof. dr hab. F. Główka
7. Ogniwa galwaniczne - dr J. Sobiak
8. Właściwości roztworów - dr M. Karaźniewicz-Łada
9. Równowagi fazowe w układach jednoskładnikowych i równowagi w fazie gazowej - dr M.Resztak
10. równowagi fazowe w układach jedno- i wielofazowych, dwu i wielo składnikowych - dr M Resztak
11.Kinetyka - dr D. Danielak
12.Wielkości fizyczne  w analityce medycznej - prof. dr hab. M. Chrzanowska
13.Uzupełnienie ćwiczeń, konsultacje przed sprawdzianem
14. Sprawdzian pisemny
15.Poprawa sprawdzianu

Zagadnienia obowiązujące na seminariach rachunkowych z chemii fizycznej - link 

Warunki zaliczenia przedmiotu

 


TEMATYKA ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z CHEMII FIZYCZNEJ DLA STUDENTÓW I ROKU OML W II SEMESTRZE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

ćw.13+14

Układy rozproszone

Wyznaczanie ruchliwości i masy molowej frakcji białka metodą elektroforezy żelowej oraz ładunku koloidu metodą elektroforezy swobodnej. Ćw. wykonywane w 1 tygodniu Opis ćwiczenia

ćw.3

Równowagi fazowe

Wyznaczanie masy molowej i współczynnika izotonicznego van't Hoffa metodą pomiaru ciśnienia osmotycznego

ćw.4

Pomiar współczynnika podziału olej - woda dla kwasu benzoesowego

ćw.5+6

Elementy elektrochemii

Wyznaczanie pKa kwasu acetylosalicylowego metodą miareczkowania potencjometrycznego oraz wyznaczanie iloczynu rozpuszczalności trudno rozpuszczalnej soli wapnia. Opis ćwiczenia

ćw.7

Kinetyka reakcji chemicznych

Wyznaczanie stałej szybkości oraz parametrów termodynamicznych reakcji hydrolizy kwasu acetylosalicylowego. Opis ćwiczenia

ćw.12

Zjawiska powierzchniowe

Adsorpcja paracetamolu na węglu aktywnym - Sprawdź opis ćwiczenia

ćw.16

Układy rozproszone

Wyznaczanie punktu izoelektrycznego żelatyny

Uzupełnianie, zaliczanie ćwiczeń


Piśmiennictwo :
1. Atkins P.W. De Paula J.: Atkin's Physical Chemistry. Oxford 2006 *8 edition
2. Atkins P.W. Podstawy chemii fizycznej. WN PWN, Warszawa 1999
3. Danek A. Chemia fizyczna. PZWL, Warszawa 1982
4. Hermann T.W. Chemia Fizyczna. WL PZWL, Warszawa 2007